Wij komen op
Voor Jouw Belang

Lijd je op dit moment schade, heb je schade geleden, dreig je schade te gaan lijden of ben je op een andere manier gedupeerd? Wij zijn de belangenorganisatie voor jou!

Het claimen van een schadevergoeding gaat vaak gepaard met hoge juridische kosten en is in veel gevallen niet haalbaar voor het individu om alleen te dragen. 

ClaimedIn biedt jou de oplossing middels Crowdclaiming.

Ben je benieuwd naar wat ClaimedIn voor jou kan betekenen?   

Is ClaimedIn Iets Voor Jou?

Al Jouw Belangen Behartigd Via Één Belangenorganisatie

Met ClaimedIn kun je in collectief verband samen met andere belanghebbenden een (juridisch) traject doorlopen om (verdere) schade te voorkomen en / of schadevergoeding te claimen.

Zo ontstaat er meer draagvlak, wordt het risico geminimaliseerd en wordt het voor jou, als belanghebbende, makkelijker om het gewenste resultaat te behalen.

In sommige gevallen financiert ClaimedIn de proceskosten, maar wanneer dit niet mogelijk is wordt er gebruik gemaakt van Crowdfunding. Met Crowdfunding worden de kosten verdeeld onder de deelnemers waardoor het proces voor iedereen toegankelijk is.

Het enige wat jij hoeft te doen, is aanmelden en de claimstichting doet de rest.

Een volledig ontzorgd traject

Waar belangenorganisaties zich vaak inzetten voor één specifiek initiatief, biedt ClaimedIn een platform voor een oneindig aantal initiatieven. Hierbij maken we gebruik van ons brede netwerk dat is opgebouwd uit eerdere Claims waarmee jouw belangen nog beter behartigd kunnen worden.

Met een eenvoudig aan te maken ClaimedIn-account start je snel zelf een initiatief op of sluit je je bij één of meerdere bestaande claims aan. Je neemt dan deel aan ons volledige ontzorgde traject waarbij we jou helpen om schade te voorkomen, te beperken, of vergoeding voor geleden schade te Claimen.

ClaimedIn draagt zorg voor de uitvoering van de Claim van begin tot eind. Wij doen wat er nodig is om jouw belangen te behartigen. 

Wat Wij Zoal Uit Handen Nemen
Gedetailleerd onderzoek

Wat is de kern van het probleem, wat is de best mogelijk oplossing? Alles begint met een goed onderzoek.

Creëren van bekendheid

Wij zorgen er voor dat jouw probleem aandacht krijgen en zorgen voor zo veel mogelijk bekendheid.

Contact met de wederpartij

Jij hoeft je geen zorgen te maken om de wederpartij onder ogen te komen. Wij doen het contact.

Opzetten Claimstichting

Wij weten precies aan welke eisen een claimstichting moet voldoen. Weer een zorg minder voor jou.

Opstarten & Uitvoering Claim

Van het begin tot het eind verzorgen en ondersteunen wij jouw belangen en die van medebelanghebbenden. 

Incassering

Wij regelen zowel de betaling van de schadevergoeding als de uitbetaling aan de gedupeerde.

Wij bieden De grootste Kans op succes

Belangenorganisaties moeten zich aan een hoop wet- en regelgeving houden. Dit resulteert in een gecompliceerd traject en zorgt voor vertraging, of zelfs verlies van het initiatief wanneer organisaties hier niet mee bekend zijn.

ClaimedIn heeft dit probleem niet. Daardoor kunnen wij belangenorganisaties een gestroomlijnd traject bieden en bieden we jou de grootste kans op succes.

Sterke Rechtspositie

Door onze kennis van de actuele wetgeving en onze ruime ervaring met het begeleiden van belangenorganisaties is dat probleem verleden tijd. Wij helpen de initiatieven om een volwaardige belangenorganisatie te worden met behulp van ons gestroomlijnde traject en actieve begeleiding.

Ervaringsdeskundige

ClaimedIn is bekend met het opstarten, begeleiden en ontzorgen van belangenorganisaties waardoor het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Wij hebben voor jou én de op te richten belangenorganisaties een juridisch traject gestroomlijnd. Zo kan er snel actie worden ondernomen en sta je niet voor onverwachte problemen. En dat allemaal met 1 account van ClaimedIn.

Voldoet aan WAMCA & Claimcode

Ook voldoen de door ons opgerichte claimstichtingen aan alle eisen van de Wet Afwikkeling Massaschade in collectieve actie (WAMCA) en is de structuur, organisatie en bestuurswijze van onze claimstichtingen speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de Claimcode van 2019. Niet alleen versnelt dit het proces, maar ook zorgt het voor een hogere slagingskans.

De laatste initiatieven

Censuur

Ben jij het ook zat om de mond gesnoerd te worden of te worden misleid? ClaimedIn zet zich in voor de volledige waarheid.

Vrijheid

Het is tijd dat wij zelf weer de regie over ons eigen leven krijgen en dat regeringsbesluiten worden gemaakt op feiten en resultaten van onafhankelijk onderzoek. 

Hart van de Horeca

ClaimedIn zet zich in voor getroffen horecaondernemers door hen bij een collectieve actie te betrekken, uitgevoerd door onze claimstichting;  “Hart van de Horeca”

Meld Jouw Claim Aan

Waar heb jij hulp bij nodig?

Op al onze verbintenissen, aanbiedingen en offertes zijn de algemene voorwaarden van ClaimedIn van toepassing.

Jouw persoonsgegevens gebruiken we alleen voor het registreren van jouw tip voor een claim en voor mogelijk nader contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.