We worden beroofd van onze vrijheid

De regering die ons dient te beschermen werkt hard aan het beperken van onze grondwettelijke vrijheden. Bijvoorbeeld met de nieuwe Spoedwet. Buitenproportionele maatregelen die hen meer en meer macht geeft.

Wij leggen ons hier niet bij neer en zetten ons in voor het behoud van onze vrijheid. Help jij ook mee?

Noodzakelijk Kwaad of Vrijheidsberoving?

Een (intelligente) lockdown is enorm ingrijpend, economisch, emotioneel en ongrondwettelijk. Hierom dient er uiterst zorgvuldig mee om gegaan te worden. Maar gebeurt dit ook?

In tijden van nood is het logisch dat er stappen worden genomen waarbij veiligheid belangrijker is dan vrijheid, maar het is sterk te betwijfelen of dit het geval is.

Is het Coronavirus eigenlijk wel zo schadelijk als dit gepresenteerd wordt en wat is nu eigenlijk de waarheid?

 Bekijk het filmpje en oordeel zelf.

De Waarheid

De gevaren van Covid-19 worden sterk overdreven en feiten worden verdraaid. Burgers worden gemanipuleerd met foutieve en gebrekkige informatie, zodat het kabinet zijn gang kan gaan met totaal ongefundeerde maatregelen.  

Wij hebben voor jou de waarheid op een rijtje gezet, inclusief bronnen, zodat jij hier wel van op de hoogte bent.

Deel deze informatie & help ons om een eind te maken aan de manipulatie, Lock down en vrijheidsberoving.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Toen we voor het eerst te maken kregen met Corona, werd er aangenomen dat het virus extreem besmettelijk zou zijn en een erg hoog sterftecijfer te zou hebben. Maar nu weten we wel beter. 

Het mortaliteitcijfer van Covid-19 is 0,2 waar dit 0,16 is voor influenza ( De “gewone” griep).

Rechtvaardigt dit kleine percentage vrijheidsbeperkingen? Natuurlijk niet!

Coronatesten worden gedaan met een zogeheten PCR test en elke positieve test wordt gepresenteerd als een positieve coronabesmetting. Maar dit is niet waar!

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), heeft openlijk toegegeven dat een positieve PCR test helemaal niet een positieve besmetting hoeft te betekenen (zie video hieronder).

Wat kan een positieve PCR test allemaal betekenen:

  • Een vals positief. De test is positief door externe factoren. Zo kunnen mannen een positieve zwangerschapstest krijgen als zij zaadbalkanker hebben. In sommige gevallen maken zij dezelfde markers aan als waar de zwangerschaptest op reageert. Zo kan de Covid PCR-test ook reageren op een ander ziektebeeld dan Covid-19, doordat deze markers op elkaar lijken.
  • Er is sprake van een inactief virus, of slechts een deel van het virus dat al maanden inactief kan zijn. De PCR test bevestigt namelijk niet een levend virus.
  • De test is positief voor een ander virus. Zo kan de PCR test ook positief uitslaan bij testpersonen die andere virusdeeltjes meedragen die reageren op de Corona PCR test.
  • Het daadwerkelijke Covid-19 virus. Er is een grote fout marge, maar de PCR test is uiteraard in staat om positief te zijn bij het Covid-19 virus.

Een positieve PCR test is dus helemaal niet zo betrouwbaar als de regering presenteert. En toch worden deze misleidende cijfers gebruikt om onze grondrechten te beperken. 

“En dan is het ook nog maar de vraag of je symptomen gaat ontwikkelen en dat je besmettelijk bent staat ook nog niet vast”, aldus Jaap van dissel

Genoeg is genoeg!

Extra bronnen:

Er is geen bewijs dat mondkapjes helpen bij het bestrijden van Corona, maar waarom wordt het dan wel steeds meer verplicht? Omdat het gedragsbeïnvloeding veroorzaakt. 

Dus in plaats van maatregelen op basis van feiten en onderzoek zet het kabinet in op gedragsbeïnvloeding. Is dat het kabinet waar jij achter staat?

Wij eisen meer onderzoek naar de (schadelijke) effecten van mondkapjes.

 

De spoedwet moet jouw veiligheid waarborgen door ieders vrijheden te beperken, maar het kabinet weigert om eerst onafhankelijk onderzoek uit te laten uitvoeren. Zo wordt de PCR-test op dit moment als enige maatstaf gebruikt om op de lockdown en spoedwet aan te sturen. Maar zoals hierboven is toegelicht is de PCR-test onbetrouwbaar.  

Rigoureuze maatregelen die grondwettelijke vrijheden beperken zijn dus gebaseerd op fictieve of kunstmatige cijfers en eerlijk onderzoek wordt geweigerd. Een hele kwalijke zaak.

Bekijk hieronder welke partijen allemaal tegen de motie voor onafhankelijk onderzoek zijn.

De punten hierboven zijn slechts het puntje van de ijsberg. Wil je nog meer achtergrondinformatie? Dan is de lijst een goed punt om mee te beginnen. 

Advies Regenboogteam – Lees hoe dit team aan onafhankelijke experts hun bevindingen uitspreken en laten zien hoe onlogische en onwettelijk de huidige maatregelen zijn. Van de verplichte mondkapjes tot het vertekende beeld van de PCR testen.

Advies Nederlandse Orde van Advocaten – Hier kun je het kritische rapport vinden van de Nederlandse Orde van Advocaten als reactie op  de spoedwet.

Dit kan zo niet langer.

Het is tijd dat wij zelf weer de regie over ons eigen leven krijgen en dat regeringsbesluiten worden gemaakt op feiten en resultaten van onafhankelijk onderzoek. 

De regering is verantwoordelijk voor het besturen van ons land op de best mogelijke manier, maar dat is nu niet het geval. Er wordt financiële en emotionele schade geleden door dit inadequate optreden. Zowel bij zowel burgers als ondernemers.

ClaimedIn stelt jou in de gelegenheid deze schade te verhalen. Samen vechten we voor het behoud van onze Vrijheid

Jij bent aan zet

ClaimedIn strijdt voor gerechtigheid via twee juridische trajecten. Éen voor de horecaondernemers
en één voor de MKB’ers en particulieren. Lees hieronder hoe wij jou kunnen helpen.

Hart van de Horeca

Als horecaondernemer wordt jij hard getroffen door de huidige maatregelen. Een stuk meer dan andere bedrijven. Dat kan en mag niet zo zijn. Wanneer dat wel gebeurt, dan kan dat niet zonder vergoeding blijven 

Wanneer bedrijven onevenredig benadeeld worden door een keuze voor het maatschappelijke belang hebben zij recht op een schadevergoeding voor geleden schade. Een voorbeeld hiervan is het Paul Krugerbrug Arrest

ClaimedIn heeft een collectieve actie opgezet om jou als horecaondernemer te helpen met het verkrijgen van de schadevergoeding waar jij recht op hebt.

Je kunt kiezen tussen drie verschillende opties waarbij je zelf bepaalt of je je investering wilt beperken in ruil voor een succesfee.

Optie A: Eigen bijdrage van €0,- + 35% Succesfee

Optie B: Eigen bijdrage van €249,- exclusief BTW + 10% Succesfee

Optie C: Eigen bijdrage van €599,- exclusief BTW + 0% succesfee

Vul hieronder direct het schadeformulier in, of lees eerst meer informatie op de Claimpagina ‘Hart van de Horeca’.

Hoe gaat een schadetraject in zijn werk? We leggen het je uit.

Meld je aan voor onze Hart van de Horeca Claim en kies welk pakket het beste bij jou past

Direct AanmeldenStap 1

Hart van de Horeca doorloopt samen met de Advocaat de procedure van de model horeca onderneming

Stap 2

Na een succesvolle aanmelding wordt in de loop van het proces contact met je opgenomen om jouw precieze schade in kaart te krijgen

Stap 3

Wij houden je op de hoogte van jouw proces zodat jij weet wat je kunt verwachten

Stap 4

Heb je gekozen voor het No Cure No Pay pakket, of 50/50 pakket? Dan keren we het bedrag, minus succesfee, aan je uit.

Schadeformulier invullenStap 5

PCR Gate MKB

Als MKB’er heb jij het waarschijnlijk niet makkelijk met de huidige coronamaatregelen. En dat is begrijpelijk. Maar wat niet te begrijpen is, is dat de schade die jij op dit moment oploopt, gebaseerd is op leugens. Of beter gezegd ‘PCR Fraude’.

Maatregelen die jou als ondernemer raken worden voor een groot deel gemaakt op basis van de PCR testen en de resultaten hiervan. Terwijl deze testen zeer onbetrouwbaar zijn en de regering weigert hier onafhankelijk onderzoek naar te doen.

Daarom hebben wij een collectieve actie opgezet, gebaseerd op de internationale claim van Reiner Füllmich voor jou als MKB’er. Met deze Nederlandse variant helpen we jou om een einde te maken aan deze onrechtmatige daden en de schade vergoed te krijgen die je hierdoor hebt opgelopen. 

Meld je direct aan of lees meer over de actie op de Claimpagina 

Hoe gaat een schadetraject in zijn werk? We leggen het je uit.

Meld je via ons aan te schaffen product. De kosten hiervan zijn €800,- inclusief BTW + een 10% succesfee. Gelijk aan de Duitse Collectieve actie. 

Stap 1

Na de betaling wordt je automatisch doorgestuurd naar een volmacht die je gemakkelijk online kunt ondertekenen. Met deze volmacht geef je ClaimedIn het recht om op te treden als jouw belangenbehartiger. 

Direct AanmeldenStap 2

PCR Gate Particulier

Bijna niemand ontkomt aan de nadelige gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen die zijn genomen. Jij waarschijnlijk ook niet.

Dat neemt niet weg dat de schade (deels) voorkomen had kunnen worden wanneer met voldoende onderzoek en eerlijke interpretatie van feiten andere keuzes waren gemaakt in de strijd tegen Covid-19.

Maatregelen, en zelfs wetgevingen, worden doorgevoerd op basis van de onbetrouwbare PCR testen. Testen waarvan bekend is dat er een hoge onnauwkeurigheid is, en door de manier waarop het in Nederland gebruikt wordt nog veel onnauwkeuriger is.

Voor particulieren is het moeilijker om een schadevergoeding te eisen omdat dit niet goed te kwantificeren is, maar je kunt wel helpen om hier zo snel mogelijk een eind aan te maken. Zo kun je zelf een eigen bijdrage kiezen waarmee wij via een collectieve actie de PCR fraude kunnen bestraffen.

Meld je hier direct aan of lees meer over de actie op de Claimpagina PCR Gate

Hoe gaat een schadetraject in zijn werk? We leggen het je uit.

Meld je via ons aan te schaffen product. Jij bepaalt zelf hoeveel eigen bijdrage je wilt betalen. Hoe hoger het bedrag, hoe lager de succesfee. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om deel te nemen. 

Stap 1

Na de betaling wordt je automatisch doorgestuurd naar een volmacht die je gemakkelijk online kunt ondertekenen. Met deze volmacht geef je ClaimedIn het recht om op te treden als jouw belangenbehartiger. 

Direct AanmeldenStap 2

Doneer & help

Wil jij je nog meer inzetten om jouw en onze vrijheid te beschermen? 

Doe dan een donatie aan ClaimedIn en help ons om meer onderzoek te doen naar welke wettelijke stappen we nog meer kunnen nemen. Of het nu 2 euro, of 200 euro is, jouw donatie maakt het verschil!

Heb jij wat er voor nodig is?

Heb jij wat er nodig is om de claimstichting te leiden? Beschik jij over de noodzakelijke ervaring die nodig is om de belangen te behartigen van honderdduizenden gedupeerde? Solliciteer dan op één van de openstaande functies. 

Zodra er een volwaardig bestuur is zal ClaimedIn een claimstichting opzetten en wordt deze stichting verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.  Uiteraard zullen zij actief ondersteund worden door ClaimedIn.

Het team

Wij vechten ook voor bedrijven en (horeca-) ondernemers

De juridische verklaringen zijn niet alleen voor particulieren, maar ook juist voor bedrijven en ondernemers die hard worden geraakt door de ongefundeerde maatregelen van de regering.

Wil jij als ondernemer ook het kabinet aansprakelijk stellen voor de door jouw geleden schade en toekomstige schade een halt toe roepen?

Vul dan de verklaring in en het schadeformulier waar je toegang tot kracht na het tekenen van de verklaring. 

Breng andere op de hoogte van de waarheid
Help ons om meer bekendheid te creëren voor het probleem en deel deze pagina met vrienden en familie
Facebook
Twitter
LinkedIn