Het ClaimedIn Traject

Wanneer jij of een andere initiatiefnemer een initiatief bij ons aandraagt beginnen wij met een onderzoek naar het probleem.

Wanneer jouw aangedragen initiatief bij ons past zullen wij een officiële claim opzetten op dit platform. Daarbij worden jouw zorgen door ons uit handen genomen.

Van initiatief naar Claim & van Claim naar Claimstichting

Een Claim is een aangedragen initiatief waar wij ons over ontfermen en waarbij we jouw belangen behartigen. Deze belangen zijn veelal het voorkomen van (ergere) schade en/ of de wens om gecompenseerd te worden voor geleden schade.

Wanneer er blijkt dat er voldoende belanghebbenden zijn, de doelstelling realistisch is en de claim past bij onze kernwaarde, starten wij met een officiële Claim.

Zodra de Claim uitgewerkt en opgezet is, start onze huisadvocaat met het eerste contact met de wederpartij. Hierbij wordt er geprobeerd om direct tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is, nog zonder juridisch traject.

Wanneer de wederpartij zijn verantwoordelijkheid via deze weg niet neemt, zal er een officiële Claimstichting opgezet worden. 

Censuur

Jouw zorgen
in Onze Handen

Wij beginnen met het opzetten en uitvoeren van de claim, zodat jij hier geen omkijken naar hebt. We beginnen met het initiatief onder de aandacht te brengen en het opbouwen van een sterke achterban.

Jij wordt hierbij in alle gevallen volledig ontzorgd.

Maar, je hoeft niet stil te zitten. Jij kunt ook meewerken aan het succes van de Claim!

  • Breng mensen op de hoogte van de claim. Deel het op social media of vertel anderen simpelweg over ons én de claim.

  • Voorzie ons en mede initiatiefnemers van feedback. Zo kunnen wij onze dienstverlening ook blijven verbeteren.

  • Denk mee over het probleem, de mogelijke oplossingen en deel jouw kennis.

Een claimstichting is een officiële belangenorganisatie die door de rechter erkend wordt door zijn speciale bedrijfsvorm. Een claimstichting mag voor een collectief van belanghebbenden optreden, mits deze voldoet aan de wettelijke regelingen te vinden in de WAMCA.

Daarnaast bestaat er de Claimcode, deze is niet wettelijk verplicht maar er wordt wel meer en meer door de rechter naar gekeken.

Al onze claimstichtingen volgen zowel de WAMCA als de Claimcode na zodat de hoogste kans van slagen voor jouw Claims wordt behaald.

Als het eerste contact tussen de wederpartij en onze huisadvocaat niet leidt tot een oplossing zullen wij overgaan tot een juridisch traject.

Doordat er bij massaschadeclaims altijd meerdere belanghebbenden zijn, is een officiële belangenorganisatie wettelijk verplicht. 

Dit is in de vorm van de claimstichting die een collectief van belanghebbenden mag vertegenwoordigen in het juridische traject.

De rechter dient een partij die een collectief van gedupeerden vertegenwoordigt “ontvankelijk” te verklaren. Hij hanteert hierbij de verplichte wettelijke regels en de niet wettelijk verplichte Claimcode, dat als een ethische gedragscode voor Belangenorganisaties is gaan gelden.

Een door Claimedin opgerichte en ondersteunde Claimstichting voldoet niet alleen aan de wettelijke vereisten, maar houdt zich ook aan de ethische normen wat van een belangenorganisatie verwacht mag worden.

Door onze ervaring met het oprichten en ondersteunen van claimstichtingen is ons proces hier volledig op ingespeeld, zodat jij het wiel hier niet opnieuw hoeft uit te vinden.

Elke claimstichting heeft haar eigen missie (jouw missie), met een onafhankelijk bestuur, een onafhankelijke raad van toezicht, en haar eigen advocaat

Het doel van de claimstichting is het vertegenwoordigen en ondersteunen van de individuen, evenals het uitvoeren van de Claim.  Door op te treden als collectief ontstaat er een sterke positie en worden de lasten verdeeld.

Zo brengt een rechtszaak hoge kosten met zich mee, kosten die jij misschien niet alleen kunt of wilt dragen. Gelukkig zijn deze kosten via een claimstichting vele malen lager, omdat jij niet de enige bent die hier (financieel) aan bijdraagt.

In sommige gevallen financiert ClaimedIn de rechtszaak volledig voor, hierbij betaal je alleen achteraf een FEE over het behaalde succes. Het No Cure No Pay principe.

Is een Claim de oplossing voor jouw probleem?

De Weg Van Een Initiatief

Aandragen Initiatief

Een initiatief wordt aangedragen door een initiatiefnemer. Dit kan door een individu, een groep of door ClaimedIn zelf.

Ook jij kan dus de initiatiefnemer van een Claim zijn.

Analyseren Probleem

Hierbij toetst ClaimedIn of het initiatief bij de kernwaardes past, schatten we in hoeveel belanghebbenden er zijn, hoe groot het individuele belang is en of er draagkracht voor het initiatief is.

Opzetten Webpagina

Voordat er naar buiten kan worden getreden en publiciteit opgezocht kan worden, wordt er een speciale webpagina aangemaakt.

Dit is de plek waar jij je kunt aanmelden als deelnemer en het initiatief kunt volgen. 

De pagina zal dienen als de centrale informatiebron van de claimstichting met achtergrondinformatie, updates en de mogelijkheid om bij te dragen aan de Claim.

Ook worden de wettelijk verplichte publicaties hier gepubliceerd.

Promotie Claim

Wanneer alle mogelijkheden in kaart zijn gebracht en de basis is opgezet, is het tijd voor het promoten van het initiatief.

Deze promotie is gericht op het activeren van individuen met gelijke belangen in de desbetreffende Claim. Hiermee zorgen we voor maximale draagkracht.

Hierbij ligt onze kracht mede in het opgebouwde netwerk aan deelnemers uit eerdere zaken.  Deelnemers die al bekend zijn met de werkwijze van ClaimedIn en gemakkelijk te bereiken zijn via onze nieuwsbrief. 

Oprichten Claimstichting

Bij het analyseren van een initiatief wordt een aantal mijlpalen gesteld voordat de claimstichting wordt opgestart.

Dit kan een x aantal deelnemers zijn of een bepaald bedrag dat nodig is voor het uitvoeren voor het ondernemen van juridische stappen.

Wanneer deze mijlpalen zijn bereikt is ClaimedIn klaar om de claimstichting op te richten. Eerst pogen we jouw en jullie belangen te behartigen zonder strijd, mocht de wederpartij niet de verantwoording nemen, richten we gelijk de claimstichting op.

Bestuur Installeren

De basis van elke claimstichting is het aanstellen en inwerken van een onafhankelijk bestuur. Deze onafhankelijkheid is één van de vereisten om de belangenorganisatie door de rechter ‘ontvankelijk’ verklaard te krijgen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor alle beslissingen die worden genomen en heeft toegang tot het netwerk, en in sommige gevallen procesfinanciering, van ClaimedIn. 

De invloed van ClaimedIn op bestuursniveau vervalt hierbij dan ook en wordt vervangen door een actief ondersteunende rol. Hierbij verlenen wij de benodigde technische, administratieve en juridische ondersteuning aan deze belangenorganisatie.

Voordragen Advocaat

Elke claimstichting zal beschikken over één of meerdere advocaten om het juridische traject uit te voeren.

ClaimedIn selecteert de best passende advocaten uit het bestaande netwerk en draagt deze selectie voor aan het onafhankelijke bestuur.  Het bestuur bepaalt uiteindelijk wie er gekozen wordt, ook als deze niet binnen de door ClaimedIn voorgestelde selectie valt.

Uitvoering Zaak

Wanneer de stichting volledig is geïnstalleerd zal de rechtszaak worden gestart en uitgevoerd door de advocaat of advocaten onder leiding van het zittende bestuur.

Zij worden daarbij volledig ondersteund door ClaimedIn waarbij hun onafhankelijkheid gewaarborgd blijft.

Incasseren en Uitbetalen Schadeclaim

Als een rechtszaak is gewonnen zal de claimstichting de schadevergoeding, met ondersteuning van ClaimedIn, incasseren en uitbetalen aan de gedupeerden.

Uitbetaling vindt plaats op account van de deelnemers.

Evaluatie

Tot slot wordt elk traject geëvalueerd. Hier komt onder andere naar voren wat er goed ging, waar de knelpunten zaten en hoe de samenwerking en communicatie verliep.

Met deze informatie blijft ClaimedIn haar dienstverlening optimaliseren en kunnen wij de meest geoptimaliseerde claimstichtingen blijven oprichten.

Feedback, mits opbouwend, is altijd welkom. 

Meld Jouw Claim Aan

Waar heb jij hulp bij nodig?

Op al onze verbintenissen, aanbiedingen en offertes zijn de algemene voorwaarden van ClaimedIn van toepassing.

Jouw persoonsgegevens gebruiken we alleen voor het registreren van jouw tip voor een claim en voor mogelijk nader contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Meld Jouw Claim Aan

Waar heb jij hulp bij nodig?

Op al onze verbintenissen, aanbiedingen en offertes zijn de algemene voorwaarden van ClaimedIn van toepassing.

Jouw persoonsgegevens gebruiken we alleen voor het registreren van jouw tip voor een claim en voor mogelijk nader contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.